Hvad er brunering?

Brunering - hvis mere rigtige kemisk-tekniske betegnelse er Sortoxidering - anvendes meget til ståldele i Maskinindustrien.

Populært kan man sige, at Brunering er en proces, hvor man lader stålets overflade ruste, men under kontrollerede forhold. Overfladestrukturen på den brunerede overflade, forbedrer gennem en nedsættelse af overfladespændingen evnen til at fastholde en beskyttende oliefilm.

Ny Brunerede emner har en hærdetid, hvorunder Bruneringen og efterbehandlingsolie danner en overflade, der som korrosionsbeskyttelse egner sig bedst til emner, der opbevares indendørs og som værn mod rust fra berøringer ved håndtering (finger rust), som i mange situationer kan være et stort problem.

Fordele ved brunering

  • Attraktivt udseende
  • Nedsat refleksion fra lyskilder
  • Mindre gnidningsmodstand

Hvordan udføres brunering?

Brunering kan opdeles i to forskellige procedurer: Salt-Brunering og Kold-Brunering

SALT BRUNERING

Den første brunering man kemisk startede Brunering med var Salt-Bruneringen som principielt er en ætsende saltblanding som blandes med vand og herefter opvarmes til ca. 140 gr.cel.
.

Fordele ved saltbrunering
Relativ robust overflade straks, relativ enkel forbehandling til Brunering, glansfuld reflekterende overflade, Relativ lav kemiomkostning.

Ulemper ved saltbrunering
Fungerer dårligt med støbejern, Stort Energiforbrug (opvarmning) relativ høje anlægs omkostninger: kraftige stål kar, store krav til udsugning, Varmelegemer m.m., høje sikkerheds omkostninger til sikkerhedsudstyr, værnemidler o.l. Langsom opstart, stort tidsforbrug til opvarmning. Risiko ved mange store emner på grund af temperatur tab. Kort afhærdning ca. 3 dage men gerne længere.

KOLD BRUNERING

Noget senere ca 1950 kom de første typer af Koldbrunering med en Kemiblanding af mest Nikkel og Selen, som virker ved rumtemperatur og ikke er ætsende, senere omkring år 2000 lykkedes det for Blac-King at sammensætte en Koldbrunering Uden Nikkel og et meget lavt indhold af Selen på under 1%.

Fordele ved koldbrunering
Fungerer også med støbejern, Lave energiomkostninger, Sikker ved håndtering ingen høj temperatur og deraf risiko for ringere brunering ved temperatur tab specielt ved store emner, ingen ætsning, billige anlægsomkostninger: plastic kar og filterpumpe. Hurtig opstart: ingen opvarmning, Lavere energiomkostninger.

Ulemper ved koldbrunering
Mere behov for kontrol af opløsningen, mindre glansfuld overflade (dog en fordel ved antireflektion). Længere afhærdning min. 8 dage helst længere.

HVORFOR VÆLGE THOMSEN & CO SOM LEVERANDØR?

Vi har hermed søgt at beskrive de vigtigste forhold, men ingen Kemi, Proces, eller Teknik er bedre end den virksomheds viden de baserer deres beslutning på, derfor er det værd at gøre opmærksom på fordelene ved at vælge os som leverandør:

Thomsen & Co blev startet i år 1902, DEWE Brunofix blev startet i år 1905, Blac-King blev startet i år 1993, der er således en sikker videnbasis bag den beslutning som de måtte træffe og da vi er et specialiseret firma, kender vi til næsten alle de problematikker som måtte opstå under en produktionsfase og vi vil naturligvis altid bestræbe os på at hjælpe Dem hurtigt og fagligt, for at sikre Deres produktion.